Myndighedsgodkendelse i Tyskland

Tilladelse i Tyskland til etablering af den faste forbindelse over Femern Bælt gives på grundlag af en myndighedsgodkendelses-procedure – på tysk kaldet "Planfeststellungsverfahren".

Det drejer sig om en særlig administrativ procedure, som er kendetegnet ved en omfattende inddragelse af borgere og organisationer, hvis interesser bliver berørt af projektet. Herudover inddrages også de relevante myndigheder.

Femern A/S har udarbejdet ansøgningsmaterialet til godkendelsesprocessen i samarbejde med delstatsstyrelsen for vejanlæg og transport i Slesvig-Holstens afdeling i Lübeck, som på tysk territorium er projektansvarlig for linjeføringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.

Den 18. oktober 2013 indgav Femern A/S ansøgning om en myndighedsgodkendelses-procedure til delstatsstyrelsen for vejanlæg og transport i Slesvig-Holstens hovedkontor i Kiel, der er den kompetente godkendelsesmyndighed.

På dette websted kan du finde det fuldstændige ansøgnings-materiale til myndighedsgodkendelsesproceduren. Femern A/S har frivilligt gjort ansøgningsmaterialet tilgængeligt for at informere offentligheden.